search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Обяви и покани

Уведомления за инвестиционно предложение по Наредбата за ОВОС

Индустриален Клъстер Средногорие съвместно с Фондация „Америка за България“ обявяват началото на проект „Бизнес Постижения за Социално Предприемачество“.

18.12.2017
Обява до потенциалните участници в проекта
Писмо до Кмета на община Копривщица-допълнителна информация за проекта Виж още...

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

16.06.2017
  Виж още...

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в Българи

05.06.2017
На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България Виж още...

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД, Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на болницата и отчетни документи.

05.06.2017
Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД
Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на "МБАЛ Пирдоп" и отчетни документи Виж още...

Обява за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Обява за отдаване под наем на имоти общинска собственост

02.08.2016
Виж още...

Обява търг

Обява търг

31.05.2016
Виж още...

Изнесена приемна на ОИЦ-София в Копривщица

Изнесена приемна на ОИЦ-София в Копривщица

26.05.2016
            На 6 юни (понеделник) от 11,00 часа до 13,30 часа екипът на областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр Копривщица, площад "20-ти Април" Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) Виж още...

Търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост

01.04.2016
На основание чл 44, ал2 от ЗМСМА и във връзка с чл 86 от наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №561/18092015г на Общински съвет - Копривщица, Кмета на община Копривщица обявява търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - частна общинска собственост Виж още...

Публична покана

16.06.2013
 

 
Публична покана с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР КОПРИВЩИЦА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ ОТ РШ 1481 ДО РШ 14813“ Срок за получаване на офертите: 17 Виж още...

Документи (38)