search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Обяви и покани

Документи по Наредбата за ОВОС и ЕО

Обявления по ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

17.08.2023
ПОКАНА
на основание чл 84, ал6 от Закона за публичните финанси
 
Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджет за 2023 г на община Копривщица
Приканвам представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица да присъстват на публично обсъждане на  проект на бюджет 2023 г Виж още...

Покана

Покана

01.03.2023
Виж още...

Прием на заявления за добиване от корен или закупуване от временен склад на дърва за огрев

08.02.2023
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД КОПРИВЩИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ111 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАПОЧВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОБИВАНЕ ОТ КОРЕН ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА НА АДРЕС: ГР Виж още...

Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на общински дълг

18.06.2021
      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
    На основание чл 15, ал1 от Закона за общинския дълг, Кметът на община Копривщица Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг за закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на община Копривщица Виж още...

Семинар на тема: "Управление на нематериалното културно наследство: как се включват гражданите"

07.02.2020
Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при провеждането на политики и е насочено към актуализиране на законодателната рамка и политики в областта на опазването на нематериалното културно наследство чрез открито и отговорно управление, съвместна дейност между гражданите, бизнеса и администрациите и разработване на механизъм за осъществяване на граждански мониторинг на националните и локалните политики Виж още...

Индустриален Клъстер Средногорие съвместно с Фондация „Америка за България“ обявяват началото на проект „Бизнес Постижения за Социално Предприемачество“.

18.12.2017
Обява до потенциалните участници в проекта
Писмо до Кмета на община Копривщица-допълнителна информация за проекта Виж още...

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

Обява за открита процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

16.06.2017
  Виж още...

На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в Българи

05.06.2017
На 2 юни в Софийска градска художествена галерия в столицата Кметът на община Копривщица –Генчо Герданов, подписа Национална харта на градовете с исторически зони в България за учредяване на Национална асоциация за развитие на историческите зони в България Виж още...

Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД, Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на болницата и отчетни документи.

05.06.2017
Меморандум относно дейността на "МБАЛ Пирдоп" АД
Споразумение за ежемесечно покриване на оперативния дефицит на "МБАЛ Пирдоп" и отчетни документи Виж още...

Публична покана

16.06.2013
 

 
Публична покана с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЩЕТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ГР КОПРИВЩИЦА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР ІІ ОТ РШ 1481 ДО РШ 14813“ Срок за получаване на офертите: 17 Виж още...

Документи (38)