search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Кмет и заместник-кмет

Кмет на общината - Генчо Дойчев Герданов

Зам. кмет - инж. Тони Малинов
Секретар-Николай Карагьозов
Главен архитект- Гено Георгиев