search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

За контакти с община Копривщица

Адрес:
гр. Копривщица,
ПК 2077,
ул. "Любен Каравелов" № 16,

Електронна поща:
info@koprivshtitsa-bg.com

Телефони:
код 07184

Кмет: 0887 910777
Зам. кмет: 0889 618702
Секретар: 0885 887192, 07184 2124

Директор Дирекция "ФСД и УС": 0885 743499
Дежурен: 07184 2089, 0887 910775
Местни данъци и такси: 0887 534784

С П И С Ъ К
на мобилните телефони към VIVACOM

0878 133437 ЦДГ “Евлампия Векилова”
0878 133438 ОЗ “Домашен социален патронаж”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
0887 910777 Бойка Дюлгярова - Кмет на община Копривщица
0889 618702 инж. Тони Малинов - зам. Кмет на община Копривщица
0885 887192 Николай Карагьозов- Секретар на община Копривщица
0888 755331 Захарина Карагьозова
0884 291864 инж.Османи Родригес
0885 897380 арх.Гено Георгиев
0878 301055 Бойка Дюлгярова
0887 910780 Пенка Иванова
0887 910781 Виолетка Крадлекова
0885 897385 Павлина Маврудиева
0888 118288 Милена Паралеева
0885 897384 Марияна Панчева – Цоловска
0885 897381 Христо Доросиев
0885 897378 Енчо Рашков
0885 897377 Павлина Азманова-Доганова
0885 897376 Лалка Доганова
0885 897375 Кунка Крушарска
0885 897373 Луко Мрънков
0885 897372 Петър Маринов
0887 534784 Мария Дойчева
0885 903228 Андриана Кривиралчева – Спасова
0884 909762 Теодора Главчева
0885 897383 Николай Дюлгеров
0884 919892 Рашко Панчев
0887 910784 Ваня Чорбанска
0888 755330 Лучка Чотова

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
0889 618712 Алла Панчева

ПОЛИЦИЯ
0889 618710 Николай Иванов Косев
0889 618713 Цветан Герджиков

ЖИВ МУЗЕЙ- КОПРИВЩИЦА
0889 618711 Неделка Терзийска-Йончева

ДИРЕКЦИЯ НА МУЗЕИТЕ
0885 312200 – Директор
07184 2114 – Архив - Катя Мрънкова
0885 682488 – магазин „Купчийница” - Димитрина Стоянова
0885 743572– къща музей “Любен Каравелов”
0885 743576 – битов музей “Лютова къща”
0885 743661 – къща музей “Димчо Дебелянов”
0885 743672 – къща музей “Тодор Каблешков”
0885 743666 – къща музей “Георги Бенковски”
0885 743657 – къща музей „Копривщица, просветен център през Възраждането