search
Община Копривщица -> Община -> Администрация

Достъп до обществена информация

Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация - Копривщица

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №1

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация - Приложение №2

Решение - Приложение №3

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация - Приложение №4

Отчет по Закона за достъп до обществена информация 2017 г.