search
Община Копривщица -> Община -> План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

31.08.2020
Община Копривщица е в процес на разработване на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г (ПИРО)
Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г Виж още...

Документи (2)