search
Община Копривщица -> Община -> Проекти

Проекти

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица

Електронна платформа за трансгранично сътрудничество

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

"Община Копривщица - компетентна администрация в полза на гражданите"

Възстановяване и опазване на сградата на първото класно училище в България „Св.Кирил и Методий” и превръщането му в културно обр

МИГ - Пирдоп, Антон, Копривщица

Проект " Община Копривщица-съвременна и ефективна"

Проект Помощ в дома

Проект “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”

Проект: „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица

Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в централна градска част - гр. Копривщица

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Копривщица"

“Община Копривщица в подкрепа на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018”

19.02.2018
През месец октомври 2017 г Националното сдружение на общините в Република България обяви конкурс за финансиране на малки проекти в рамките на договор с Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” Виж още...

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация з апредварително третиране на отпадъците на РСУО "Средногорие ЕКО"

05.04.2017
Информация относно процеса на компостиране
Анкетна карта Виж още...

Проект

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"

03.10.2016
На 23112016г община Копривщица подписа Договор за финансиране на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица- с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение"
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Виж още...

Документи (1)