search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Търгове

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем 05.2023

01.06.2023
Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от  поземлен имот - публична общинска собственост, представляващ 18 квм с размери 4 м на 4,50 м  с отстояние 0,20м от магазин желазария  и отстояние 4,20м Виж още...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 38558.5.122.1

10.04.2023
О Б Я В А
В изпълнение на Заповед РД№97/04042023г на Кмета на община Копривщица и на основание чл87 ал1 и ал2 от НРПУРОИ,
О Т К Р И В А М:
1 Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти: - сграда с идентификатор 38558 Виж още...

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост

01.08.2022
публикувано на 01082022
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващи: 45 квм, 52 квм от имот  с идентификатор 385585466 по КК и КР на гр Виж още...

Процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаден под наем на помещение от сграда с идентификатор 38558.5.50.1

14.09.2021
 
О Б Я В А

В изпълнение на Заповед РД№416/08092021г на Кмета на община Копривщица и на основание чл87 ал1 и ал2 от НРПУРОИ, се открива процедура за провеждане публично оповестен конкурс за отдаден под наем на помещение от сграда с идентификатор 38558 Виж още...

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаден под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, 12 кв.м., с идентификатор 38558.4.394

14.09.2021
О Б Я В А

В изпълнение на Заповед РД№417/08092021г на Кмета на община Копривщица и на основание чл87 ал1 и ал2 от НРПУРОИ, се открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаден под наем на част от поземлен имот - публична общинска собственост, 12 кв Виж още...

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем

06.07.2021
 Публикувано на 06072021
 
О Б Я В А
            В  изпълнение на Заповед РД№335/30062021г на  Кмета на община Копривщица и на основание чл87 ал1 и ал2 от НРПУРОИ,
                                                                 О Т К Р И В А М:
 1 Виж още...

Процедура за провеждане публичен търг с явно наддаване за продажба

06.07.2021
Публикувано 06072021
О Б Я В А
            В  изпълнение на Заповед РД№334/30062021г на  Кмета на община Копривщица и на основание чл87 ал1 и ал2 от НРПУРОИ,
                                                            О Т К Р И В А М:
 1 Виж още...

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 кв.м. от помещение от сграда с идентификатор 38558.5.102.2

05.05.2021
Публикувано на 05052021
Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 квм от помещение от сграда с идентификатор 3855851022  по КККР на грКопривщица, публична общинска собственост , с насоченост за организиране на постоянна изложба на вещите на хаджи Ненчо Палавеев Виж още...

Процедури за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс

27.04.2021
Публикувано на 27042021
 
Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ниви, с площ над 10 декара
Заповед
Обява
Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на три обособени части от недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 38558 Виж още...

Обява и Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-ниви.

30.03.2021
Обява и Заповед за провеждане на търга- публикувани на 30032021 г Виж още...

Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на МПС общинска собственост

28.10.2020
Заповед търг с явно наддаване продажба МПС
Обява търг с явно наддаване продажба МПС
Заповед класиране на кандидатите - търг с явно наддаване продажба МПС Виж още...

Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

18.09.2018
публикувано на 18092018
Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост Търга ще се проведе на 04102018 година от 14:00 часа
Прочети ! Виж още...

Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост - дата на провеждане 09.08.2018

17.07.2018
Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост Търгът за отдаване под наем ще се проведе на 09082018 от 1330 часа Търгът за продажба на общински имот ще се проведе на 09082018 от 14 Виж още...

Документи (16)