search
Община Копривщица -> Община -> Местни данъци и такси -> Архиви

Архивни списъци чл.32 от ДОПК

1. "ЛИНС" ООД

2."Старинните Къщи" ЕООД

3."Елиан 2001" ЕООД

4. Кръстьо Георгиев Златарев

5. Мария Христова Николова

6. Николай Панталеев Николов

7. Иван Стефанов Минин

8. Петко Милчов Събчев

9. Стойка Георгиева Събчева

10.Орлин Ризов Ризов

11.Асения Йорданова Панова

12.Асен Димитров Драгостинов

 ЗАБЕЛЕЖКА : ИНФОРМАЦИЯТА Е В СИЛА ЗА ВРЕМЕТО ОТ 29.11.2017 г. ДО 13.12.2017г