search
Община Копривщица -> Община -> Местни данъци и такси

Списък на длъжниците по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК