search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица

Договор за проекта

22.08.2013
Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР), схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/41-04/2010 „ Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, с регистрационен номер: BG161PO001/4 Виж още...

Документи (10)