search
Община Копривщица -> Община -> Архивирани документи -> Електронна платформа за трансгранично сътрудничество

Проект "Електронна платформа за трансгранично сътрудничество" по програма "Трансгранично сътрудничество България-Сърбия"

На 16.12.2011 г. бе сключен Договор № РД 02-29-429 между Главна Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ и община Копривщица за финансиране на проект " Електронна платформа за трансгранично сътрудничество" по програма "Трансгранично сътрудничество България-Сърбия".