search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи

ЗАПОВЕДИ НА МЗХГ ОТНОСНО АФИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

Заповед РД №48-3/06.01.2020 г.

Заповед РД№48-7/07.01.2020 г.