search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи -> Определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

Определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

Документи (7)