search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи

Заповед №75/16.03.2016

Протокол от комисия назначена със заповед №75/16.03.2016

Протокола е публикуван на 01.06.2016 година.