search
Община Копривщица -> Община -> Общ устройствен план на община Копривщица

Съобщение за провеждане на процедура по ЕО

На основание чл. 19а от Наредбата за

условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и
програми е открита процедура за
провеждане на консултации по Заданието
за определяне обхвата и съдържанието
на доклада за Екологична оценка на
Общия устройствен план на община
Копривщица.

Становища от заинтересованите лица
могат да се депозират в срок до 10.08.2015г., в
деловодството на община Копривщица, гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" №16
или на електронна поща: info@koprivshtitsa-bg.com.

ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА