search
Община Копривщица -> Община -> Заповеди и протоколи

Протокол във връзка с чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Публикуван 15.05.2017 г.

Протокол във връзка с чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и Заповед РД№69/07.04.2017 г. 

Прочети протокола