search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Копривщица за 2020 година

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2020 г. на Община Копривщица. Обсъждането ще се проведе на 12.08.2021 година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Копривщица

Покана

Отчет за изпълнение

Общински дълг