search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Копривщица за 2020 година

30.07.2021
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2020 г на Община Копривщица Обсъждането ще се проведе на 12082021 година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Копривщица
Покана
Отчет за изпълнение
Общински дълг Виж още...

Покана за публично обсъждане бюджет 2021

25.01.2021
                 Уважаеми съграждани,
          В предвид въведените от министъра на здравеопазването  противоепидемични мерки, определям дата за провеждане на  дистанционно публично обсъждане на бюджет 2021 на 02 Виж още...

Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

01.02.2020
 
Документи свързани с Бюджета и отчетите на Община Копривщица 2020-2021 година и информация за датата на публикуване на интернет страницата
 
Месечен отчет ноември 2021 година

13122021 годинаМесечен отчет октомври 2021 година

16 Виж още...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

14.01.2020
ПОКАНА
на основание чл 84, ал6  
от Закона за публичните финанси,
   Кметът на община Копривщица, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица на 21012020г от 1400 ч в  малката зала в сградата на община Копривщица на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за БЮДЖЕТ за 2020г Виж още...