search
Община Копривщица -> Община -> Бюджет и отчети 2020 - 2021 година

Покана за публично обсъждане бюджет 2021

                 Уважаеми съграждани,

          В предвид въведените от министъра на здравеопазването  противоепидемични мерки, определям дата за провеждане на  дистанционно публично обсъждане на бюджет 2021 на 02.02.2021г. от 14.00 ч. чрез използване на видеоконферентна връзка достъпна от тук

Виж поканата

Проект на бюджет 2021

Капиталови разходи - проект