search
Община Копривщица -> Община -> План за интегрирано развитие на община Копривщица за периода 2021 - 2027 г. (ПИРО)

Уведомление за промяна начина на провеждане на общественото обсъждане на ПИРО

Уведомление до местната общност, всички обществени организации и юридически лица от община Копривщица

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, общинска администрация – Копривщица  уведомява заинтересованите лица, че общественото обсъждане на проекта на ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА ЗА ПЕРИОДА  2021-2027 г. (ПИРО 2021-2027 г.) ще се проведе онлайн на 22.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа.  Линк за включване в обсъждането: https://zoom.us/j/94952798834?pwd=NC9IWHYzd21FMkxGT1p4VlhVNWxxQT09

Разчитаме на Вашата активност!

Ръководството на общинска администрация-Копривщица