search
Община Копривщица -> Община -> Общ устройствен план на община Копривщица

Опорен план и схеми към него от предварителния ОУП на община Копривщица

Опорен план за изработване на ОУП на община Копривщица

Схема на собствеността на територията на община Копривщица

Схема по вид територий