search
Община Копривщица -> Община -> Дирекция "ТСУ" -> Общ устройствен план на община Копривщица

Окончателен проект ОУП и Екологична оценка

Окончателен проект ОУП и Екологична оценка - Свали

Обобщена справка за ОУП на община Копривщица по чл.29,ал.1 от Наредбата за ЕО

Отговор от РИОСВ-София относно справката по чл.29, ал.1 от Наредбата за ЕО

Протокол от представянето на окончателния проект на ОУП на община Копривщица:21.04.2017 г.

Приложения към протокола

Окончателен проект на ОУП - приет от НЕСУТРП