search
Община Копривщица -> Община -> Дирекция "ТСУ" -> Обявления по ЗУТ

Община Копривщица, отдел „ТСУ” на основание чл. 150, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива.