search
Община Копривщица -> Община -> Общ устройствен план на община Копривщица

Обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на община Копривщица и екологична оценка на плана

Презентация на предварителния проект на ОУП на община Копривщица

Презентация на доклада за екологична оценка и оценка на съвместимост на ОУП на община Копривщица

 Протокол от обществено обсъждане