search
Община Копривщица -> Община -> Дирекция "ТСУ" -> Общ устройствен план на община Копривщица

Анкетна карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на ОУП на община Копривщица

Община Копривщица, моли всички заинтересовани лица да попълнят предоставената Анкетна карта за предоставяне на предложения, мнения и препоръки при изработването на ОУП на община Копривщица.

Анкетна карта

Моля попъленените анкети да бъдат внесни в деловодството на общинаска администрация Копривщица - гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" №16 или на e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com, до 27.02.2014г.