search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост

публикувано на 18.09.2018

Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост. Търга ще се проведе на 04.10.2018 година от 14:00 часа.

Прочети !