search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Заповед и обява за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на МПС общинска собственост

Заповед търг с явно наддаване продажба МПС

Обява търг с явно наддаване продажба МПС

Заповед класиране на кандидатите - търг с явно наддаване продажба МПС