search
Община Копривщица -> Община -> Образование

ЦДГ "Евлампия Веколова"

ЦДГ "Евлампия Веколова" е разположена в Югоизточната част на град Копривщица. Сградата датира от 1995 година.
Детската градина носи името на първата учителка - Евлампия, ушила и развяла знамето на въстаналите копривщенски юнаци в онзи паметен ден от Априлската епопея.
ЦДГ "Евлампия Векилова" разполага с обособени помещения според предназначението си - спални, занимални, музикален и физкултурен салон, административен и кухненски блок, парокотелно и перално помещение.
ЦДГ "Евлампия Векилова" има общо личен състав 90 души:
От тях:
- Деца: 76, Директор- 1, Педагогически персонал - 7, непедагогически персонал - 5, медицинскии специалист - 1.
Адрес: гр. Копривщица
Област: Софийска
ул. " Х. Ненчо Палавеев " № 108
тел:0878133437
пощ. код : 2077