search
Община Копривщица -> Община -> Образование

СОУ " Любен Каравелов

Сградата на СОУ " Любен Каравелов " е открита през 1975 г. 
Данни за 2013 година:
Брой паралелки в училище " Любен Каравелов " :
~ Начални - 4
~ Средни - 4
~ Професионални - 4
Брой ученици в училище " Любен Каравелов " за 2013 г : 184 ( от тях в среден курс-53).
Брой персонал в училище " Любен Каравелов " : за 2013 г. : 31

Директор: Бойка Дюлгерова
тел. 07184/ 20 84