search
Община Копривщица -> Община

Сключено Споразумение за финансиране реконструкцията на водопровод "Въртопа"

На 18.12.2017г. Кметът на община Копривщица подписа споразумение № РД02-30-71 с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, за предоставяне на средства за финансиране на обект "Реконструкция на външен водопровод за водоснабдяване на гр. Копривщица - трети етап - Актуализация на външен водопровод за водоснабдавяне на гр. Копривщица от водохващане "Въртопа" до връх 68 - част 1".