search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 кв.м. от помещение от сграда с идентификатор 38558.5.102.2

Публикувано на 05.05.2021

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 10 кв.м. от помещение от сграда с идентификатор 38558.5.102.2  по КККР на гр.Копривщица, публична общинска собственост , с насоченост за организиране на постоянна изложба на вещите на хаджи Ненчо Палавеев.

Заповед

Обява