search
Община Копривщица -> Община

Покана за публично обсъждане на проектно предложение "Развитие на туристически атракции в община Копривщица"

             

П О К А Н А

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проектно предложение "Развитие на туристически атракции в община Копривщица"

 

             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

       Община Копривщица кани всички заинтересовани лица на онлайн обществено обсъждане за представяне на проектна идея за кандидатстване пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 214-2020, приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ по процедура BG16RFOP001-6.002 - Развитие на туристически атракции.

           В проектното предложение ще бъдат включени следните инфраструктурни обекти: „Гъркова къща“, „Кантарджиева къща“, паметник „Георги Бенковски“, възстановяване на „Пекарна“ и създаване на „Пивоварна“ в комплекс „Първа пушка“ на улица на занаятите, както и допълнителни дейности, подпомагащи развитието на туристическия продукт на Копривщица (маркетингови, рекламни и други дейности). Основна цел на проектното предложение е развитието на конкурентноспособен туристически продукт на територията на община Копривщица.

Събитието ще се проведе чрез платформата Zoom на 12.05.2020г. от 14:00 часа.

Всеки желаещ може да се включи в срещата от следния линк: https://zoom.us/join

Meeting ID: 839 164 4807

Password: 4GRR8C