search
Община Копривщица -> Община -> Бюджети и отчети

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2019

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2019 на Община Копривщица. Обсъждането ще се проведе на 22.07.2020 година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Копривщица

Покана

Отчет за изпълнение

Общински дълг