search
Община Копривщица -> Община -> Бюджети и отчети

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2018

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 на Община Копривщица. Обсъждането ще се проведе на 04.07.2019 година от 14:00 часа в заседателната зала на Община Копривщица

Покана

Отчет за изпълнение