search
Община Копривщица -> Община -> Търгове

Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост - дата на провеждане 09.08.2018

Обява - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем и продажба на имоти общинска собственост. Търгът за отдаване под наем ще се проведе на 09.08.2018 от 13.30 часа. Търгът за продажба на общински имот ще се проведе на 09.08.2018 от 14.10 часа

Виж обявата