search
Община Копривщица -> Община

Обща информация за Община Копривщица

Община Копривщица заема централно положение в Същинска Средна гора и периферно в Софийска област в границите на Южна България. Общината граничи с Пловдивска и Пазарджишка области и с шест общини /Пирдоп, Антон, Карлово, Хисаря, Стрелча и Панагюрище/. 

Общинския център - гр. Копривщица е единственото селище в общината.

Площта на Копривщица е 139,165 км2. Тя е 17–та по големина на територията община в областта от общо 22 общини.

Уникалността на местоположението се определя от природната област в която попада общината – Средногорие.

Територията на Копривщица е в границите на водосбора на р. Тополница. 

Средната надморска височина за територията на общината е 1 172 м, а на самият град е 1 060 м. 

В землището на Копривщица се намира Средногорския първенец – връх Богдан (1604 м.) и вторият по височина връх в Средна гора – Буная (1572 м.).

Климатът е планински и изключително здравословен.

Община Копривщица е с изразено развитие на аграрния сектор и туризма. 

В Копривщица няма промишлени замърсители. 

Към края на 2009 г. в община Копривщица живеят 2 538 души.