search
Община Копривщица -> Община -> МИГ ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА И АНТОН

МИГ ПИРДОП, КОПРИВЩИЦА И АНТОН

Анкетна карта – проект РД50-142/25.04.2023

На вниманието на гражданите!

Във връзка с разработването на Стратегия за развитие, водено от общностите на Пирдоп, Копривщица и Антон, се провежда проучване на нагласите сред гражданите с анкетиране.

Призоваваме ви да попълните анкетната карта онлайн: Анкетна карта – МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон

Можете да попълните и хартиено копие на анкетната карта (свалете в pdf.) и да го донесете в офиса на МИГ или в община Копривщица, както и в Читалище "Хаджи Ненчо Дончев Палавеев-1869, Копривщица(за връзка – координатор МИГ-Димитринка Раковска, тел.0893 423 112; Милена Паралеева, тел. 0887 629 140; Стоян Павлов, тел. 0889 016 689)

Включете се в нашето проучване!

Информирайте и мотивирайте да попълнят тази анкета и вашите близки, колеги и приятели!

Екип на МИГ

Покана за участие в обществено обсъждане на работен проект на Стратегия за ВОМР

Проект на Страгегия за ВОМР