search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> Архив

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект 14202

Заповед и документи относно търг за продажба на стояща дървесина на корен в района на ОП Копривщица - ОГТ, собственост на Община Копривщица.

Заповед за откриване на търга

Документация за участие

Заповед за одобряване на избрания купувач