search
Община Копривщица -> Община -> Профил на купувача -> ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на работен проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор по проект „Ремонт и модернизация на ЦДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“

18.07.2016
Община Копривщица обявява обществена поръчка за услуга, чрез публично състезание на основание чл18, ал1, т12 от ЗОП и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на услуги от възложител по чл Виж още...