search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

Проект BG05SFOP001-2.025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

Проект „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“

16.05.2023
Проект BG05SFOP001-2025-0176 „По-високо гражданско участие – повече сигурност и отговорност на местно ниво“ по ОП „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2025 «Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство», се изпълнява с Бенефициент АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ Сдружение и Партньор Община Копривщица Виж още...

Документи (6)