search
Община Копривщица -> Община -> Проекти -> Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица

Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „ Л. Каравелов”, Община Копривщица”

На 13.12.2010 год. бе подписан Договор между Управляващия орган на ОПРР - Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Копривщица за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „ Л. Каравелов”, Община Копривщица”.