search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

Продажба на букова дървесина от временен склад

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Копривщица обявява за продажба букова дървесина на цени от временен склад от следените асортименти:

 I. Едра строителна дървесина (ЕСД):

  1. Iа клас – 110 лв. без ДДС/куб.м.;
  2. I клас – 100 лв. без ДДС/куб.м.;
  3. II клас – 90 лв. без ДДС/куб.м.

 II. ОЗМ на цена 80 лв. без ДДС/куб.м.

Заявления ще се приемат в Деловодството на община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 16.

Телефон за контакт: 0889618702