search
Община Копривщица -> Община -> Обяви и покани

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2023 Г.

ПОКАНА

на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 

Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджет за 2023 г. на община Копривщица.

Приканвам представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица да присъстват на публично обсъждане на  проект на бюджет 2023 г. Обсъждането ще се състои  на 24.08.2023 г. от 10,00 часа в залата на административната сграда на община Копривщица.

Проектът на бюджет е наличен в деловодството на общината и на сайта на община Копривщица.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджет 2023г., в деловодството или на имейл на община Копривщица.

Проектобюджет 2023г. 

С Уважение,

 

БОЙКА ДЮЛГЯРОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА