search
Община Копривщица -> Община -> Здравеопазване

Лекарски, зъболекарски практики и аптеки

* Лекарски практики - 3
- д-р Ослекова - GSM: 0878/439739, 0896/696175
- д-р Младенова - 07184/ 20 56

*Аптеки
Аптека " Люси " - ул. " Любен Каравелов " № 2, тел. 07184/20 - 06
ЕТ Анка Кесякова ” Аптека” - ул. " Любен Каравелов " № 1, тел. 07184/20 - 60

* Зъболекарски практики - 3