search
Община Копривщица -> Новини

Публичното обсъждане бюджет 2022 на община Копривщица

публикувано на 11.03.2022

ПОКАНА

на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 

          Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджет за 2022 г. на община Копривщица.

     Приканвам, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани лица да присъстват на публично обсъждане на  проект на бюджет 2022. Срещата ще се състои  на 17.03.2022 г. от 17,00 часа в залата, в сградата на  община Копривщица.

    Проекта на бюджет е наличен в деловодството на общината и на сайта на община Копривщица.

    Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.

    Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения за включване в бюджет 2022 в срок до 25.03.2022 г. в деловодството или на имейл на община Копривщица.

                                                   

                                 Кмет на община Копривщица

 Бойка Дюлгярова

Презентация