search
Община Копривщица -> Новини -> Преброявяне на населението и жилищния фонд 2021

Преброявяне на населението и жилищния фонд 2021

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 2021

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.

Целта на преброяването е да осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана по административно-териториални и териториални единици информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

Преброяването ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Чрез преброяванията се осигуряват информационно потребностите на широк кръг от специалисти във и извън управлението, които в своята дейност се нуждаят от точна, изчерпателна и актуална демографска и социална информация за вземане на управленски решения и разработване на стратегии и конкретни национални и регионални икономически и социални политики и политики по опазване на околната среда.

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

07.09.2021
От днес 7 септември 2021г започва електронно националното преброяване на населението и жилищния фонд в България, което Националният статистически институт (НСИ) провежда веднъж на десет години Tо ще приключи в полунощ на 17 септември, а от 18 септември до 3 октомври ще е преброяването на терен Виж още...

Документи (5)