search
Община Копривщица -> Новини

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Копривщица за 2021 г.

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

 

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Копривщица за 2021 г.

         На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет – Копривщица, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Копривщица за 2021 г. 

Обсъждането ще се проведе на  14.09.2022 г. /сряда/ от 12.30 часа в зала в сградата на община Копривщица.

 

 

Любомир Цеков

 Председател на Общински съвет – Копривщица

 

Информация за изпълнението на бюджета на община Копривщица към 31.12.2021 год.

Общински дълг към 31.12.2021 г.