search
Община Копривщица -> Новини

Протокол от комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ

Протокол от комисията по чл.37и от ЗСПЗЗ за разпределяне на правоимащите лица, които са декларирали животновъдни обекти в землището на община Копривщица, съобразно броя и вида на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система в БАБХ. - публикуван 16.05.2019 г. 17:00 часа