search
Община Копривщица -> Новини

Покана към гражданите на Пирдоп, Душанци, Антон и Копривщица, за участие в информационни срещи, във връзка с разработка и изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана