search
Община Копривщица -> Новини

Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Копривщица за 2022-ра година.

ПОКАНА

за публично обсъждане на Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Копривщица за 2022-ра година

  

                           Уважаеми съграждани, 

Предстои приемането на Отчета за изпълнението на Бюджета на Община Копривщица за 2022-ра година.

На основание чл.14 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредбата за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Копривщица, в качеството си на Председател на Общински съвет, каня всички жители на общината и заинтересованите лица да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнението на Бюджета на общината, което ще се проведе на 14.06.2023 год. от 14:00 часа в голяма заседателна зала на община Копривщица.

С материалите по Отчета на Бюджет 2022 год. може да се запознаете в кабинета на Председателя на ОбС Копривщица или на интернет страницата на Община Копривщица, раздел Община-Бюджет и отчет.

Вашите мнения и въпроси може да внесете писмено в деловодството на общината или да изпратите на електронен адрес obs@koprivshtitsa.egov.bg

 

Любомир Цеков                                                                       

Председател на Общински съвет Копривщица        

 

Покана

Отчет за състоянието на общински дълг към 31.12.2022г.

Информация за изпълнението на бюджета на община Копривщица към 31.12.2022г